Moduły przedmiotów


PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA ARTYSTYCZNEGO

W podstawowy cyklu kształcenia artystycznego przez pierwsze trzy lata studiów zdobędziecie przygotowanie w zakresie technik artystycznych i ukierunkujecie swoje zdolności. Czekają na Was wielogodzinne zajęcia w pracowniach artystycznych, które pozwolą Wam ukształtować analityczne podejście do przestrzeni, rozwinąć wrażliwość na formy i barwy, wypróbować różne techniki i metody rzeźby, malarstwa, malarstwa ściennego (jak sgraffito, al secco, al fresco).

 • Zarys technologii i technik sztuk plastycznych
 • Kompozycja
 • Rysunek
 • Malarstwo
 • Rzeźba

 

Na czwartym i piątym roku realizujcie dwa bardziej specjalistyczne moduły, wybrane spośród czterech

 • Malarstwo/design w architekturze
 • Szkło artystyczne w architekturze
 • Działania w przestrzeni
 • Ceramika artystyczna

 

FOTOGRAFIA

Na zajęciach z fotografii poznacie możliwości, jakie daje to nowe medium sztuki. Nauczycie się przygotować i zaaranżować plan zdjęciowy, wykonywać zdjęcia zarówno artystyczne, jak i dokumentacyjne.

 • Podstawy fotografii
 • Fotografia specjalistyczna

 


PROJEKTOWANIE

 

PROJEKTOWANIE INFORMATYCZNE TECHNIKI PROJEKTOWANIA

To jedna z najważniejszych grup przedmiotów, dająca wam ważne umiejętności w zakresie warsztatu projektanta. Uzyskacie przygotowanie do pracy w środowisku programów typu CAD przy projektach 2D i 3D, poznacie programy do tworzenia grafiki bitmapowej i rastrowej oraz do wykonywania fotorealistycznych wizualizacji 3D.

 • Komputerowe wspomaganie projektowania
 • Podstawy informatyki dla projektantów (wprowadzenie do programów bitmapowych, wektorowych i modelowania 3D)

 

PRZYGOTOWANIE W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO WARSZTATU TECHNICZNEGO

Ćwiczenia w ramach tego bloku służą kształceniu wyobraźni przestrzennej i wypracowaniu umiejętności odwzorowania brył przestrzennych na płaszczyźnie za pomocą rysunku, rysunku technicznego. Nauczycie się też odczytywać i sporządzać rysunki architektoniczno-budowalne (niezbędne w realizacji pomysłów projektowych) oraz dowiecie się, jak wykonać podstawową inwentaryzację pomiarowo-rysunkowa obiektu architektury.

 • Geometria wykreślna
 • Perspektywa wykreślna
 • Rysunek techniczny
 • Rysunek architektoniczno-budowlany
 • Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

 

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I WYSTROJÓW

To jeden z najważniejszych bloków przedmiotowych na tym kierunku. Poznacie najistotniejsze zagadnienia z dziedziny budownictwa – konstrukcji, instalacji budowlanych, ergonomii; materiały budowlane i wykończeniowe; nauczycie się analizować właściwości światła naturalnego i sztucznego i wykorzystywać je w swoich pracach projektowych. Poznacie historię i technologię meblarstwa. Większość zajęć będzie miała charakter ćwiczeniowy – analizowanie obiektów architektury oraz ich wnętrz, dyskusje, samodzielne poszukiwanie inspiracji, konsultacje – korekty „otwarte” i indywidualne pomysłów i zadań projektowych. W ramach projektowania mebli, sporządzicie projekty 3D, wykonacie prototyp i przetestujecie go. W ramach projektowania wnętrz będziecie wykonywać projekty manualne na planszach i w formie przestrzennej (makiety)

 • Podstawy projektowania
 • Projektowanie wnętrz
 • Materiałoznawstwo współczesne (współczesne materiały budowlane / współczesne materiały wykończeniowe)
 • Techniki oświetleniowe
 • Projektowanie mebli i elementów wystroju wnętrz

 

KREOWANIE WNĘTRZ W ARCHITEKTURZE HISTORYCZNEJ

To jeden z ciekawszych i najoryginalniejszych bloków przedmiotów w ofercie Architektury Wnętrz na UMK. Cykl wykładów z dziedziny teorii ochrony i konserwacji zabytków przygotuje Was do odpowiedzialnego realizowania własnych zadań projektowych, uwzględniających problem zastanej przestrzeni zabytkowej. Będziecie zdolni identyfikować i oceniać wartości zabytkowe w architekturze oraz analizować ich specyfikę konserwatorską. Finałem tego bloku jest zaprojektowanie współczesnego elementu wyposażenia historycznego wnętrza (lub projektu koncepcji i ekspozycji wystawy muzealnej w zabytkowym wnętrzu), a kolejno – własny projekt adaptacji zabytkowego wnętrza do wybranych współczesnych funkcji, z uwzględnieniem jego teoretycznej problematyki konserwatorskiej i prawnej.

 • Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków
 • Historia i teoria wystawiennictwa
 • Konserwacja i restauracja zabytków architektury
 • Problematyka adaptacji wnętrz zabytkowych
 • Projektowanie wnętrz w architekturze historycznej

 

PODSTAWY PRAWA DLA PROJEKTANTÓW WNĘTRZ

Blok teoretycznych przedmiotów z zakresu prawa przygotuje Was solidnie do wejścia na współczesny rynek projektów budowlanych.

 • Prawo autorskie i własność intelektualna
 • Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym i międzynarodowym
 • Prawo budowlane

 


MODUŁY HUMANISTYCZNE

 

ARCHITEKTURA I WYSTROJE W UJĘCIU HISTORYCZNYM

Zadaniem tego bloku kształcenia jest wprowadzenie Was w problematykę historycznej architektury, wystrojów architektonicznych i malarskich oraz podstawowego wyposażenia wnętrz historycznych. Nabyta wiedza ma być w przyszłości źródłem inspiracji i wrażliwości estetycznej a także teoretyczną podbudową wartościowania obiektów zabytkowych.

 • Wstęp do historii architektury
 • Historia technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa
 • Architektura i wystroje w ujęciu historycznym – starożytność i wczesne chrześcijaństwo; średniowiecze i Bizancjum; czasy nowożytne; epoka nowoczesna i współczesność

 

ZABYTKOZNAWSTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

Moduł zabytkoznawczy wykorzystuje tradycję kształcenia na Wydziale Sztuk Pięknych. Prowadzone przez specjalistów przedmioty z zakresu sztuk dekoracyjnych i rzemiosła artystycznego wzbogacą Waszą wyobraźnię plastyczną, pomogą też w przyszłości podejmować takie wyzwania, jak adaptacja muzealnych przestrzeni wystawienniczych.

 

FILOZOFIA Z ESTETYKĄ

Wydział Sztuk Pięknych jest jednym z ostatnich na UMK, który wciąż stawia na ogólne przygotowanie humanistyczne, dające studentom szerokie horyzonty myślowe.

 • Historia filozofii
 • Estetyka

 


SEMINARIA
KIERUNKOWE SEMINARIUM TEORETYCZNE

Seminarium przygotuje Was do samodzielnego podejmowania wyzwań teoretycznych – kończy się napisaniem pracy na wybrany temat, z wykorzystaniem podstawowego warsztatu naukowego. Do wyboru będziecie mieli seminaria z zakresu historii architektury i wystrojów wnętrz z różnych epok historycznych.

 

KIERUNKOWE SEMINARIUM DYPLOMOWE

Studia kończą się wykonaniem i obroną projektowej pracy dyplomowej. Seminarium polega na opracowaniu koncepcji plastyczno-przestrzennej, stanowiącej odpowiedź projektową na podjęty temat (do wyboru adaptacja lub kreacja). Dotyczy ona szeroko rozumianego otoczenia człowieka – wnętrza mieszkalnego, przestrzeni użyteczności publicznej, wnętrza urbanistycznego. Tematem mogą być także zagadnienia związane ze sposobem funkcjonowania człowieka w przestrzeni – miejsce pracy, rekreacji, odpoczynku itp. oraz problemy adaptacji przestrzeni historycznej do nowych celów z poszanowaniem wartości dziedzictwa kulturowego.

Praca dyplomowa będzie przedstawiana w formie sztywnych plansz o formacie 100×70 cm oraz za pomocą prezentacji multimedialnej. Obrona będzie mieć charakter otwartego pokazu.