Pracownia Architektury Wnętrz


Pracownia Architektury Wnętrz UMK

ul. Sienkiewicza 30/32, pokój 318, ul. Szosa Bydgoska 50/56, pokój 11
87-100 Toruń

56 611-38-12, kom. 606-381-091
e-mail: maslak@umk.pl
AW w sieci
AW na Facebooku

 

Pracownia Architektury Wnętrz, powołana z dniem 1 października 2015 r. w Instytucie Artystycznym na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, odpowiada za:

  1.  realizację procesu kształcenia na kierunku architektura wnętrz. obsługa dydaktyczna kierunku;
  2.  właściwą realizację programu i planu studiów;
  3.  modyfikację programu i podnoszenie jakości kształcenia na kierunku;
  4.  reagowanie na potrzeby otoczenia zewnętrznego w przełożeniu na korekty planu i programu studiów oraz założonych efektów kształcenia;
  5.  prowadzenie działalności naukowo artystycznej związanej z prowadzonym kierunkiem;
  6.  opiekę nad realizacją praktyk zawodowych studentów kierunku.

 

Przedmiotem kształcenia na tym kierunku Architektura wnętrz jest warsztat sztuk wizualnych, obejmujący podstawową wiedzę i umiejętności wspólne dla wszystkich dyscyplin sztuki, a także wprowadzający w elementarne cechy specyficzne każdej z tych dyscyplin. Tak rozumiany warsztat ma stanowić bazę zarówno dla działań projektowych, jak i dla indywidualnego twórczego rozwoju. Trzon kształcenia kierunkowego stanowią przedmioty artystyczne z obszaru sztuk pięknych (rysunek, malarstwo, rzeźba, kompozycja – program zajęć dostosowany do specyfiki pracy projektanta wnętrz) oraz sztuk projektowych (projektowanie graficzne i projektowanie wnętrz, wspomagane rozbudowanym programem projektowania komputerowego), z uwzględnieniem problematyki z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki (konserwacja i restauracja zabytków architektury). Program kształcenia uzupełniają elementy nauk prawnych (prawo budowlane, prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej) i społecznych (podstawy socjologii, podstawy psychologii, techniki komunikacji i negocjacji, psychologia widzenia). których celem jest przygotowanie do funkcjonowania na rynku pracy.

Model kształcenia w ramach Architektury Wnętrz na UMK różni się jednak od innych tego typu kierunków w Polsce – nasza specyfika wynika z wieloletniej tradycji Wydziału Sztuk Pięknych.
Działalność artystyczna łączy się tu od lat z kształceniem w zakresie konserwatorstwa, muzealnictwa, zabytkoznawstwa oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

 

Skład osobowy Pracowni Architektury Wnętrz:

dr hab. Grzegorz Maślewski (kierownik Pracowni)

dr hab. Juliusz Raczkowski adiunkt
mgr Julia Wleklińska
mgr inż. arch. Krystian Laszewicz
mgr inż. arch. Aleksandra Truchel-Treder

Osoby współtworzące pracownię nie będące pracownikami UMK:
mgr Paweł Otwinowski
mgr Piotr Juncewski, projektant

 

Lista nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku zob. http://www.architekturawnetrz.umk.pl/wykladowcy/