Warunki rekrutacji


Rekrutację przechodzicie krok po krok dzięki systemowi Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Na Architekturę Wnętrz obowiązuje egzamin wstępny, obejmujący malarstwo, rysunek i kompozycję przestrzenną.
Nie jest przewidziana wcześniejsza kwalifikacja prac plastycznych („teczka”).

Egzamin z rysunku – 8 godz.
Zadaniem kandydata będzie wykonanie rysunku postaci siedzącej z modela. Ilość prac i technika ich wykonania jest dowolna. Oczekujemy rysunku „konstrukcyjnego”, odwzorowującego prawidłowe proporcje postaci oraz oddającego przestrzenny charakter modela. Nie należy jednak zapominać o zaprezentowaniu własnej wrażliwości i temperamentu artystycznego, co odnosi się do wszystkich części egzaminu.

Egzamin z malarstwa – 4 godz.
Zadaniem kandydata będzie wykonanie kompozycji malarskiej opartej na martwej naturze, przy czym ustawiona martwa natura ma być jedynie inspiracją, punktem wyjścia dla przedstawienia własnej interpretacji. Należy zwrócić uwagę na odpowiednie zakomponowanie elementów na płaszczyźnie oraz zaprezentowanie swojej wrażliwość na kolor.

Egzamin z kompozycji przestrzennej – 4 godz.
Zadaniem kandydata będzie wykonanie układu brył niewielkich rozmiarów, który odnosić się będzie do zadanego tematu. Tematem tym może być np. pojęcie czy stan emocjonalny. Należy wykazać się wrażliwością i twórczym myśleniem w zakresie proporcji, wielkości, porządkowania i harmonii układów kompozycyjnych w przestrzeni.

Informacje dodatkowe
Zapewniamy papier biały w przypadku rysunku i malarstwa oraz dostęp do gliny modelarskiej w przypadku kompozycji przestrzennej. Inne materiały oraz niezbędne narzędzia rysunkowe, malarskie i modelarskie kandydaci przynoszą ze sobą.

Uwaga: na egzaminy trzeba mieć ze sobą dowód osobisty.