Baza dydaktyczna


PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Zajęcia z zakresu projektowania i grafiki komputerowej będą się odbywać w nowoczesnej pracowni multimedialnej. Obejmuje ona 15 stanowisk komputerowych dla studentów. Każda jednostka wyposażona jest w pełne oprogramowanie Corel, Corel VideoStudio, pełne oprogramowanie CAD, w tym AutoCAD, TopSolid oraz Inventor do projektowania mebli, pakiet Adobe. Do każdego stanowiska przypisany jest też tablet Wacom.

PRACOWNIE ARTYSTYCZNE

Zajęcia z zakresu sztuk pięknych będą odbywać się w specjalistycznych pracowniach: rzeźby, witrażu i szkła artystycznego, malarstwa w architekturze.

BIBLIOTEKA

Biblioteka Wydziałowa, posiadająca osobną, dobrze oświetloną czytelnię – wyposażoną w stanowiska komputerowe i samoobsługowe ksero – jest podstawową bazą zasobów, które pomogą Wam w studiowaniu na Architekturze Wnętrz. Zbiory Biblioteki to ponad 30tys. woluminów poświęconych sztuce. Osobną kolekcję liczącą ponad 400 tytułów (stworzoną dzięki finansowaniu z projektu unijnego „UMK w Europie 2020”), stanowią książki z zakresu historii architektury, designu, ornamentu, projektowania i architektury wnętrz, zakupione specjalnie pod kątem Waszych studiów. Książki te są wydzielone w wolnym dostępie, na regale po prawej stronie czytelni.

ZAPRASZAMY
DO BIBLIOTEKI!

Zachęcamy tez do korzystania z CZYTELNI ONLINE

Znajdziecie w niej tak cenne bazy, jak:
Jstor
(pełna kolekcja Art&Science 1-5)

Art Source
szeroki zakres powiązanych tematycznie zagadnień, od sztuk pięknych, zdobniczych i komercyjnych po różne obszary architektury i projektów architektonicznych

Art & Architecture Complete
pełny tekst 380 czasopism i ponad 220 książek; pełne indeksowanie i abstrakty dla ponad 780 czasopism naukowych, periodyków i publikacji branżowych oraz 230 książek; 70 wybranych dodatkowych publikacji; zbiór liczący ponad 63 000 obrazów dostarczony przez Picture Desk

eBook Academic Collection (EBSCOhost)